Ekologická recyklace odpadů

Měníme staré pneumatiky, plasty, směsný komunální odpad nebo čistírenské kaly na cenné suroviny...

Mnoho úspěšných testů

Zdokonalení a vývoj technologie nastalo až díky dlouhodobému výzkumu a testovacímu provozu ...

Patenty a ocenění

Jedinečná technologie Geyser je patentována a získala také řadu ocenění odborné veřejnosti...

Pomáháme měnit odpady na užitečné suroviny

Pneumatiky

Z pneumatik lze vyrobit pyrolízní plyn, který
lze použít k výrobě cenné suroviny nebo elektřiny.

Více

Plasty

Plasty lze zpracovat na pyrolýzní olej, pyrolýzní plyn
a pevnou frakci pro další smysluplné využití.

Více

Komunální odpad a kaly

Z odpadu a kalů lze vyrobit pyrocarbon
pro chemický průmysl nebo zemědělství.

Více

Vývoj a výroba depolymerizačních jednotek

Pomáháme řešit celosvětové problémy v oblasti odpadů...

Kontaktujte nás!

Přednosti technologie Geyser

Ekologická recyklace odpadů

Dokážeme smysluplně využít některé druhy odpadů...


Úspěšné testy

Teschnologie byla několikrát úspěšně otestována...


Skvělá volba

Pro řešení problémů s pneumatikami, plasty, odpady a kaly...


Ekologický provoz

Provoz technologie Geyser je bezpečný a ekologický...


Rychlá návratnost investice

Návratnost investice do technologie může být v horizontu 3-4 let...


Celý svět

Jednotku Geyser můžeme dodat do téměř všech zemí světa...


Partnerské projekty

Poznejte také některé naše další projekty

Business strategy NejBusiness.cz ProdejFirem.eu ProfiBusiness.world Světové Muzeum a Knihovna Bible